การบริการ

  • มีบริการเข้าตรวจเช็คทุกๆ 1-2 เดือนจากช่างมืออาชีพที่มีความชำนาญในการดูแลและซ่อมบำรุง
  • เรามีรถกอล์ฟหลายรุ่น เพื่อให้เหมาะสม กับความต้องการและการใช้งานแต่ละประเภท อาทิ สนามกอล์ฟ โรงแรม     รีสอร์ท โรงพยาบาล ตลาด สวนฟาร์ม ฯลฯ
  • มีบริการขายรถกอล์ฟทั้งมือหนึ่งและมือสอง
  • มีบริการขายแบตเตอร์รี่ Trojan สำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า